SSI sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1-2 năm nay

ngày 15/01/2015

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành trái phiếu và thành lập phòng giao dịch.

SSI sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 1-2 năm nay

Theo đó, HĐQT SSI thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 20% và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Về phát hành trái phiếu, SSI sẽ phát hành tối đa 1.000 trái phiếu với mệnh giá 500 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động tối đa 500 tỷ đồng.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi và không có tài sản đám bảo, kỳ hạn 2 năm với kỳ tính lãi 1 năm/lần và lãi suất cố định năm đầu tiên là 8.2%/năm. Lãi suất năm tiếp theo sẽ được xác định bằng trung bình lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau 12 tháng VNĐ của 4 ngân hàng là Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) và Agribank, cộng với biên độ 2,2%.

Thời gian phát hành trong khoảng tháng 1-2 năm nay. Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá.

Ngoài ra, HĐQT SSI cũng đã quyết định thành lập phòng giao dịch mới là Phòng Giaọ dịch Phạm Ngọc Thạch, nâng tổng số chi nhánh, phòng giao dịch tại TP. HCM lên con số 8.

Theo Tin nhanh chứng khoán