SSI ước KDC đạt 535 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

ngày 07/11/2014

 Báo cáo phân tích của CTCK Sài Gòn (SSI) đưa ra dự báo về kết quả kinh doanh năm 2014 của CTCK Kinh Đô (KDC). 

SSI ước KDC đạt 535 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Cụ thể, KDC có thể đạt được 5.093 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,6% so với năm trước và 535 tỷ đồng LNST, tăng 6,8% so với năm trước. SSI cho rằng, ngoài phân khúc kinh doanh bánh kẹo cốt lõi hiện tại, doanh thu từ mì ăn liền sẽ đóng góp 250 tỷ đồng, tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh này thấp hơn so với mảng kinh doanh hiện tại của KDC. Với 24% cổ phần tại Vocarimex, bắt đầu từ năm sau, KDC sẽ có thể ghi nhận lợi nhuận thêm từ công ty liên kết này (ước đạt khoảng 40 tỷ đồng trong năm 2014).

SSI cũng dự phóng về kết quả kinh doanh của KDC trong năm 2015 có thể tăng 11,9% doanh thu và tăng 6,2% về lợi nhuận sau thuế so với mức thực hiện trong năm 2014.

Ngày 1/12 tới, KDC sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để báo cáo về quá trình tái cấu trúc và xin ý kiến về chiến lược đầu tư trong tương lai.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}