Các mốc thời gian thí sinh cần 'nắm trong lòng bàn tay' khi thi tốt nghiệp THPT

Bộ Giáo dục quy định, phải thông báo công khai các thí sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 10/6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Ngoài lịch thi thì hướng dẫn còn nêu rõ các mốc thời gian chi tiết thí sinh cần lưu ý trong suốt kỳ thi này, cụ thể như sau:

Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 26/4 đến ngày 3/5.

Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021 - 2022 đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5.

Thí sinh tự do, nhận phiếu đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của thí sinh vào hệ thống quản lý thi từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5.

Ảnh minh họa: T.L

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi chậm nhất ngày 10/6.

In và trả giấy báo dự thi cho thí sinh chậm nhất ngày 24/6.

Công bố kết quả thi ngày 24/7.

Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 26/7.

Công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông hoàn thành chậm nhất ngày 28/7.

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 30/7.

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 24/7 đến hết ngày 3/8.

Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo chậm nhất ngày 18/8.

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/cac-moc-thoi-gian-thi-sinh-can-nam-trong-long-ban-tay-khi-thi-tot-nghiep-thpt-post225982.gd