SSIAM chuyển trả lượng lớn cổ phiếu VFG và PAN

ngày 16/04/2015

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Xuyên Thái Bình (mã PAN – HOSE) và CTCP Khử trùng Việt Nam (mã VFG – HOSE).

SSIAM chuyển trả lượng lớn cổ phiếu VFG và PAN

Cụ thể, từ 20/4 đến 19/5, SSIAM đăng ký chuyển nhượng 6.557.830 cổ phiếu PAN nhằm mục đích chuyển trả tài sản ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác thông qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), qua đó sẽ giảm sở hữu tại PAN từ 11.591.080 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 3,94%, xuống còn 5.033.250 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 6,05%.

Tương tự, SSIAM cũng đăng ký chuyển trả 1.228.666 cổ phiếu VFG cho bên ủy thác đầu tư. Sau giao dịch này, SSIAM cũng sẽ giảm sở hữu tại VFG từ 2.047.760 cổ phiếu, tỷ lệ 15,5%, về còn 819.094 cổ phiếu, tỷ lệ 6,2%. Thời gian giao dịch từ 17/4 đến 16/5 cũng thông qua VSD.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán