Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/8

ngày 30/08/2014

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

 

 

*AVF: HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Việt An (mã AVF) vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2014 do AVF thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

*TMS: Từ 31/7 đến 8/8, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và thương mại Haneco, tổ chức có liên quan đến ông Vũ Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Transimex-SaiGon (TMS – HOSE), đã bán thỏa thuận 164.380 cổ phiếu TMS, giảm sở hữu xuống còn 151,838 đơn vị, tỷ lệ 0,66% vốn.

Đáng chú ý, ông Vũ Chinh cũng chính là người mua thỏa thuận số cổ phiếu này từ Haneco, qua đó nâng sở hữu lên thành 187.975 cổ phiếu, chiếm 0,81% vốn của TMS. Lý do đến này 26/8 ông mới báo cáo kết quả giao dịch là do đi công tác đột xuất. Ông Vũ Chinh hiện đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc tại Haneco.

*CNG: Cổ đông của Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG – HOSE) bằng văn bản đã thông qua phương án tài chính xử lý việc truy thu thuế từ năm 2011 đến 2013 tổng cộng là 27,5 tỷ đồng. Đối với số tiền truy thu thuế hơn 20,5 tỷ đồng, CNG hồi tố sử dụng các quỹ đã được phân chia từ lợi nhuận sau thuế của các năm 2011 đến 2013 để xử lý tương ứng theo các năm, gồm Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (năm 2011 - 6,6 tỷ đồng), Quỹ dự phòng tài chính (năm 2012 - 4,5 tỷ đồng), Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ đầu tư phát triển (năm 2013 – 9,4 tỷ đồng ). Đối với số tiền lãi phát sinh do chậm nộp thuế và phạt do kê khai sai hơn 7 tỷ đồng, CNG hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2014.

*APC: Công ty cổ phần Transimex-SaiGon (TMS – HOSE) đăng ký bán hết 1.241.320 cổ phiếu của Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC – HOSE) đang nắm giữ, tương ứng 10,85% vốn của APC, trong thời gian từ 4/9 đến 3/10 để cơ cấu danh mục đầu tư. Trong lần đăng ký bán trước đó, từ 26/8 đến 24/9, TMS đã bán bất thành số cổ phiếu trên vì chuyển hướng đầu tư.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thái Sơn đã trở thành cổ đông lớn của APC kể từ ngày 28/8/2014 sau khi mua vào 1.711.927 cổ phiếu APC) và nâng sở hữu lên thành 2.229.827 đơn vị, tỷ lệ 19,49% vốn.

*KBC: Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Kinh Bắc trở thành cổ đông lớn của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) kể từ ngày ngày 28/8/2014 sau khi đã hoàn tất mua vào 5,79 triệu cổ phiếu KBC, nâng sở hữu từ 14,35 triệu đơn lên thành 20,14 triệu đơn vị, tỷ lệ 5,17% vốn.

*NBB: Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – HOSE) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 4/10/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung bàn về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước. Thứ hai là về việc vay nợ, phát hành trái phiếu và thực hiện các khỏa thế chấp, đảm bảo, vảo lãnh và bồi thường của NBB.

*AGF: Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG – HOSE) đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF – HOSE) từ 5/9 đến 3/10 nhằm tăng sở hữu từ 19.136.932 đơn vị, tỷ lệ 74,89% vốn, lên tới 20.336.932 đơn vị, tỷ lệ 79,85% vốn của AGF.

*NKG: Ông Hồ Tấn Thắng không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thép Nam Kim (NKG – HOSE) kể từ ngày 20/8/2014 sau khi đã bán ra 1.303.706 cổ phiếu NKG, làm giảm sở hữu từ 1.963.706 đơn vị, tỷ lệ 5,56% vốn, xuống còn 660.000 đơn vị, tỷ lệ 1,65% vốn.

Ngoài ra, do NKG phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu, nên tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Công ty TNHH Thép Trường Giang cũng đã giảm từ 7,28% xuống còn 5,86% vốn kể từ ngày 20/8/2014. Hiện Thép Trường Giang vẫn nắm giữ 2,34 triệu cổ phiếu NKG.

*VHC: Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE) dự kiến bán hết 1.198.750 cổ phiếu quỹ đang có từ 10/9 đến 9/10 để thu hồi vốn. Số cổ phiếu quỹ này được VHC mua từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2011 với giá mua dao động từ 15.000-21.000 đồng/cổ phiếu, và cho đến nay đã tăng hơn 170%, đạt 51.500 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, VHC dự kiến thu về gần 62 tỷ đồng.

*ITA: Ông Nguyễn Tuấn Minh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) đăng ký bán 312.000 cổ phiếu từ 4/9 đến 3/10 để cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân, qua đó sẽ giảm sở hữu từ 1.104.687 đơn vị, tỷ lệ 0,15% vốn, xuống còn 792.687 đơn vị, tỷ lệ 0,11% vốn.

*TNC: Cơ sở phân bón hữu cơ Long Khánh, tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Khắc Tùng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC - HOSE), đã bán thỏa thuận 200.000 cổ phiếu TNC, làm giảm sở hữu xuống còn 400.000 đơn vị, tỷ lệ 2,08% vốn kể từ ngày 27/8/2014.

Trong khi đó, cũng vào ngày 27/8, bà Lê Thị Thanh Thanh, vợ ông Nguyễn Văn Thoại, một Thành viên Hội đồng quản trị khác của TNC, đã mua thành công 750.000 cổ phiếu đăng ký, nâng sở hữu lên thành 791.100 đơn vị, tỷ lệ 4,11% vốn. Cá nhận ông Thoại hiện không nắm giữ cổ phiếu TNC.

* DID: Từ ngày 28/7 đến ngày 26/8, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Trưởng ban kiểm soát CTCP DIC Đồng Tiến (DID – sàn HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu DID nhưng đã không mua được cổ phiếu nào do không khớp lệnh đặt mua. Sau giao dịch, bà Linh vẫn nắm nguyên 400 cổ phiếu DID.
 

* HTC: Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC – sàn HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu trong tổng số 63.750 cổ phiếu HTC. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/9 đến ngày 30/9.
 

* VE2: Với mục đích chi tiêu cá nhân, ông Nguyễn Duy Thân, Phó giám đốc CTCP Xây dựng điện VNECO 2 (VE2 – sàn HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu VE2 theo phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 4/9 đến ngày 30/9. Trước giao dịch, ông Thân nắm giữ 17.400 cổ phiếu VE2.

* SFN: Ngày 16/9, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2013 theo tỷ lệ 1% và cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/9 và thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 3/10.

* ECI: CTCP Đầu tư CMC, tổ chức có liên quan đến ông Ngô Trọng Vinh, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI – sàn HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu ECI nhưng chỉ mua 20.700 cổ phiếu do mức giá chưa phù hợp. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 233.000 cổ phiếu, tỷ lệ 13,24%.

* HST: CTCP Phát hành Sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST – sàn HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Luận, Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc kể từ ngày 1/9 đến hết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, miễn nhiệm ông Trần Ngọc Bội thôi đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT do nghỉ theo chế độ.

* LO5: CTCP Lilama 5 (LO5 – sàn HNX) bổ nhiệm lại ông Phạn Đình San giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 1/9.

* PVL: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), cổ đông lớn CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL – sàn HNX) đã bán 550.000 cổ phiếu PVL. Qua đó, tổ chức này giảm lượng cổ phiếu PVL nắm giữ từ 3.076.000 cổ phiếu, tỷ lệ 6,15% xuống 2.526.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,05%.

* DID: Từ ngày 28/7 đến ngày 26/8, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Trưởng ban kiểm soát CTCP DIC Đồng Tiến (DID – sàn HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu DID nhưng đã không mua được cổ phiếu nào do không khớp lệnh đặt mua. Sau giao dịch, bà Linh vẫn nắm nguyên 400 cổ phiếu DID.

* HTC: Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC – sàn HNX) đăng ký bán 20.000 cổ phiếu trong tổng số 63.750 cổ phiếu HTC. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/9 đến ngày 30/9.

* VE2: Với mục đích chi tiêu cá nhân, ông Nguyễn Duy Thân, Phó giám đốc CTCP Xây dựng điện VNECO 2 (VE2 – sàn HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu VE2 theo phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 4/9 đến ngày 30/9. Trước giao dịch, ông Thân nắm giữ 17.400 cổ phiếu VE2.

* SFN: Ngày 16/9, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2013 theo tỷ lệ 1% và cổ tức đợt 1/2014 tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/9 và thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 3/10.

* ECI: CTCP Đầu tư CMC, tổ chức có liên quan đến ông Ngô Trọng Vinh, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI – sàn HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu ECI nhưng chỉ mua 20.700 cổ phiếu do mức giá chưa phù hợp. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 233.000 cổ phiếu, tỷ lệ 13,24%.

* HST: CTCP Phát hành Sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST – sàn HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Luận, Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc kể từ ngày 1/9 đến hết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng thời, miễn nhiệm ông Trần Ngọc Bội thôi đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT do nghỉ theo chế độ.

* LO5: CTCP Lilama 5 (LO5 – sàn HNX) bổ nhiệm lại ông Phạn Đình San giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 1/9.

* PVL: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), cổ đông lớn CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL – sàn HNX) đã bán 550.000 cổ phiếu PVL. Qua đó, tổ chức này giảm lượng cổ phiếu PVL nắm giữ từ 3.076.000 cổ phiếu, tỷ lệ 6,15% xuống 2.526.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,05%.

T.Tùng - T.Thanh

nguồn: Tinnhanhchungkhoan.vn


{fcomment}