TDN đặt kế hoạch hơn 23 tỷ đồng lợi nhuận

ngày 04/05/2015

CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (TDN) vừa công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015. Theo đó, trong năm nay, TDN đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.526 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 23 tỷ đồng, cổ tức 5 - 6%. 

TDN đặt kế hoạch hơn 23 tỷ đồng lợi nhuận

Đại hội cũng thông qua phương án chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính 1,6 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Năm 2014, TDN đạt lợi nhuận sau thuế 28,3 tỷ đồng, cổ tức 6%.

Mai Phương

Nguồn Tin nhanh chứng khoán