Thái Bình: Tuyển lựa giáo viên làm nhiệm vụ ra đề thi

ngày 15/09/2015

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết sẽ thành lập đội ngũ giáo viên cốt cán các môn (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh) để thực hiện nhiệm vụ ra đề thi cho các kỳ thi, kỳ kiểm tra chất lượng trong năm học 2015-2016 và các năm tiếp theo.

Thái Bình: Tuyển lựa giáo viên làm nhiệm vụ ra đề thi

Thực hiện nội dung này, Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường THPT, Trưởng phòng GD&ĐT lựa chọn những giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao gửi về Sở.

Mỗi phòng GD&ĐT lựa chọn 2 giáo viên/môn; các trường THPT, mỗi trường chọn 1 giáo viên/môn. Riêng Trường THPT chuyên chọn 2 giáo viên/môn.

Mục đích của việc lựa chọn giáo viên làm nhiệm vụ ra đề nhằm tổ chức các kỳ thi, kỳ kiểm tra chất lượng trong năm học 2015-2016 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, kết quả của kỳ thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các nhà trường, có tác dụng thúc đẩy công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy và học đạt kết quả cao.

Nguồn GDTĐ