Tháng 5, khối lượng giao dịch phái sinh đạt kỷ lục mới

Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 5 tiếp tục có diễn biến sôi động; khối lượng giao dịch tăng mạnh và đạt kỷ lục từ khi khai trương thị trường, với 440.866 hợp đồng VN30 tại ngày 13/5.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, chỉ số VN30 tại phiên giao dịch cuối tháng 5 giảm 5,98% so tháng trước và đạt 1.332,59 điểm tại ngày 31/5, trong khi đó sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 có khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân trong tháng đạt 317.695 hợp đồng/phiên, tăng 56,68% so tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch (GTGD) (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 40.530 tỷ đồng, tăng 37,47% so tháng trước. Đây là tháng có khối lượng giao dịch bình quân cao nhất từ trước tới nay.

Tháng 5 cũng ghi nhận phiên giao dịch có KLGD hợp đồng VN30 kỷ lục từ khi khai trương thị trường với KLGD đạt 440.866 hợp đồng tại ngày 13/5.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng 5 đạt 31.756 hợp đồng, tăng 4,75% so tháng trước, trong đó mức OI cao nhất trong tháng 5/2022 đạt 39.549 hợp đồng vào ngày 16/5.

Trong tháng 5, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 10 năm và 5 năm đều có giao dịch trở lại sau thời gian dài, KLGD hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm là 2.000 hợp đồng và hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm là 22.102 hợp đồng, tổng GTGD theo danh nghĩa đạt 41.430 tỷ đồng. Khối lượng OI hợp đồng tương lai TPCP tại thời điểm 31/5 là 0 hợp đồng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5 giảm so tháng 4, chiếm 1,62% tổng KLGD toàn thị trường. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 5, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.005.897 tài khoản, tăng 3,36% so tháng trước.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 về việc công bố dữ liệu giao dịch tự doanh, từ ngày 20/5/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố thông tin về kết quả giao dịch tự doanh hằng ngày trên thị trường phái sinh.

Nguồn: nhandan.vn