Thanh Hóa đốc thúc T&T thực hiện Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân

ngày 09/09/2014

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi CTCP Tập đoàn T&T đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân tại huyện Tĩnh Gia.

Thanh Hóa đốc thúc T&T thực hiện Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nêu rõ việc triển khai dự án này quá chậm so với tiến độ cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời yêu cầu T&T khẩn trương hoàn thành việc lập dự án trình duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Tân Dân ngay trong tháng 9 này. Đặc biệt, T&T cần xác định cụ thể giải pháp công trình chống xâm thực, biển lấn, chống lụt bão khi bỏ tuyến đê kè biển đi qua phạm vi quy hoạch xây dựng dự án, báo cáo UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

Trong trường hợp T&T không có khả năng thực hiện được các yêu cầu nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét quyết định chấm dứt dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

Được biết, Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân được cấp phép đầu tư tháng 10/2013, có tổng mức đầu tư 51 triệu USD, quy mô thực hiện trên diện tích 117 ha, dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

Theo Sĩ Chức
baodautu.vn

{fcomment}