Thêm 6 mã chứng khoán trên HNX vào diện bị kiểm soát và bị cảnh báo

ngày 23/09/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) vừa công bố bổ sung 6 mã chứng khoán vào danh sách chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát và bị cảnh báo.

Nhà đầu tư theo dõi biến động cổ phiếu trên bảng giao dịch điện tử. Ảnh: BEWS/TTXVN

Cụ thể:

1. Cổ phiếu KDM của CTCP Tập đoàn GCL vào danh sách chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Tập đoàn GCL.

2. Cổ phiếu KTT của CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT vào danh sách chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

3. Cổ phiếu KLF của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu CFS vào danh sách chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

4. Cổ phiếu LUT của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài vào danh sách chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

5. Cổ phiếu ART của CTCP Chứng khoán BOS vào danh sách chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

6. Cổ phiếu VE2 của CTCP Xây dựng điện VNECO 2 vào danh sách chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 30 ngày làm việc so với thời hạn quy định.

Theo HNX, 6 doanh nghiệp này sẽ có 15 ngày để giải trình, đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát hoặc bị cảnh báo này./.

Nguồn: bnews.vn