Thu hồi dự án khách sạn Truyền hình cáp Tây Nguyên 6,8 ha tại TP. Hội An

ngày 11/12/2014

Ngày 9/12, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng khẩn trương thu hồi dự án Du lịch của Công ty cổ phần Truyền hình cáp Tây Nguyên tại Khu Làng chài khối Thanh Nam và Cồn Ba xã (phường Cẩm Châu, Cẩm Nam và xã Cẩm Thanh, TP Hội An).

Thu hồi dự án khách sạn Truyền hình cáp Tây Nguyên 6,8 ha tại TP. Hội An

Lý do thu hồi dự án, theo ông Đinh Văn Thu, là do Công ty không triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Dự án Du lịch do Công ty cổ phần Truyền hình cáp Tây Nguyên đầu tư tại Khu Làng chài khối Thanh Nam, và Cồn Ba xã (phường Cẩm Châu, Cẩm Nam và xã Cẩm Thanh, TP Hội An) với quy mô sử dụng đất 6,84 ha, gồm tổ hợp khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng. Dự án khởi công xây dựng ngày 4/7/2012 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hạng mục nào.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng khẩn trương rà soát lại các hồ sơ pháp lý đã cấp liên quan đến dự án (Giấy chứng nhận đầu tư, quy hoạch) để thu hồi theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi đảm bảo đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4769/UBND-KTTH ngày 12/11/2014, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước ngày 18/12/2014 để theo dõi chỉ đạo.

Đồng thời chỉ đạo các phòng, Ban liên quan kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân trong việc chậm tham mưu xử lý thu hồi các hồ sơ, thủ tục theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4841/UBND-KTTH ngày 09/12/2013.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}