Từ 1/9, Ngân hàng Nhà nước áp dụng quyết định mới về lãi suất

ngày 28/08/2021

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ 1/9/2021, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ được điều chỉnh giảm từ 0,05%/năm xuống còn 0%. Điều này cũng hợp với xu thế khi lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng luôn giảm mạnh, cũng như thị trường cho vay đang xu hướng giảm 

Mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5%/năm; đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0%/năm; đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm.

Các mức lãi suất này giữ nguyên so với quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 6/8/2020. Riêng lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ giảm từ 0,05%/ năm xuống còn 0%.

Quyết định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2021 và thay thế Quyết định 1349/QĐ-NHNN ngày 6/8/2020. 

Những thay đổi ở một số loại lãi suất trong thời gian qua

Đúng 1 năm trước, tháng 8/2020, NHNN cũng có động thái giảm một số lãi suất, chủ yếu để giảm áp lực chi ngân sách. Đáng chú ý nhất khi ấy, NHNN hạ 0,5% lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN. Theo các chuyên gia, việc giảm lãi suất dự trữ bắt buộc mặc dù có ảnh hưởng tới nguồn lợi nhuận của các tổ chức tín dụng nhưng không đáng kể. Nguyên nhân là mức dự trữ bắt buộc của các ngân hàng hiện nay ở mức thấp, chỉ khoảng 3% đối với khoản tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 năm và 1% đối với khoản tiền gửi trên 1 năm.

Trong khi đó, động thái này cũng giúp ngân sách giảm 1 phần chi phí trong bối cảnh Chính phủ đang có nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế dưới tác động của COVID-19.

Nguồn Tienphong