Dự báo điểm chuẩn của ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2020: Ngành CNTT cao chót vót

ngày 07/09/2020

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa đưa ra dự báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy 2020. Theo đó, ngành cao nhất dự kiến lấy 29 điểm là: CNTT: Khoa học máy tính và CNTT Kỹ thuật máy tính.

Cách tính điểm xét tuyển:

- Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT).

- Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn 1+ Môn2 + Môn3 +Môn chính) x ¾] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT)

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của nhà trường là khoảng 6930 cho 57 mã ngành đào tạo.

Dự báo điểm trúng tuyển năm 2020:

Dự báo điểm chuẩn của ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2020


Nguồn: Báo PL&XH