VDS: Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 26,9% kế hoạch năm

ngày 21/01/2016

Lũy kế cả năm 2015, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS - HNX) có doanh thu thuần đạt 126,4 tỷ đồng, giảm 44,7% so với cung kỳ và hoàn thành 72,2% kế hoạch năm.

VDS: Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 26,9% kế hoạch năm

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2015.

Theo đó, qúy IV/2015, VDSC đạt 37,2 tỷ đồng doanh thu, 11,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt, lần lượt giảm 63,3% và 79,5% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế cả năm 2015, VDSC có doanh thu thuần đạt 126,4 tỷ đồng, giảm 44,7% so với cung kỳ và hoàn thành 72,2% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 12,38 tỷ đồng, giảm mạnh 88,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 26,9% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2015, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đặt kế hoạch tổng doanh thu 175 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 46 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,5% và 56% so với thực hiện 2014. VDSC kỳ vọng xóa được hết lỗ lũy kế (hơn 45 tỷ đồng khi kết thúc năm 2014) nếu đạt được kế hoạch này.

Trong trường hợp không hoàn thành được kế hoạch do diễn biến thị trường không thuận lợi, HĐQT VDSC cho biết sẽ sử dụng một phần hoặc toàn phần thặng dư vốn cổ phần để bù hết lỗ lũy kế dứt điểm trong năm 2015.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán