Tín dụng chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao thoát nghèo

Các nguồn vốn vay chính sách đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống của người dân. Ảnh minh họa: TTXVN

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm cho biết, các nguồn vốn vay chính sách đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống của người dân, đặc biệt góp phần giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh thay đổi tập quán sản xuất, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, vươn lên thoát nghèo.

Theo Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn Trần Việt Sơn, tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi là 2.869 tỷ đồng, tăng 976 tỷ đồng so với năm 2014.

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 6/2019, các tổ chức chính trị, xã hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho 150.234 lượt hộ vay với tổng số tiền 4.810 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ ủy thác của các chương trình tín dụng ưu đãi là 2.814 tỷ đồng, tăng 931 tỷ đồng so với cuối năm 2014.

Qua giai đoạn 5 năm từ 2014-2019, nguồn vốn vay chính sách đã giúp cho trên 30.000 hộ thoát nghèo; giải quyết, tạo việc làm cho gần 8.000 lao động. Đồng thời, giúp gần 6.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập.

Bên cạnh đó, xây dựng hơn 60.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 2.243 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nguồn vốn chính sách đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lạng Sơn từ 25,95% cuối năm 2015 xuống còn 15,83% cuối năm 2018.

Tại hội nghị, các các cá nhân, tổ chức đã thảo luận và đưa ra nhiều đề xuất tăng cường hơn nữa công tác tín dụng chính sách. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội và UBND tỉnh Lạng Sơn bổ sung nguồn vốn vay hàng năm, đặc biệt vốn giải quyết việc làm để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Một số xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế, chính sách đối với Trưởng thôn vì hiện nay trong các hoạt động tín dụng chính sách tại các thôn, bản, vai trò của Trưởng thôn là rất quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng tín dụng chính sách xã hội.

Các sở, ban, ngành lồng ghép các hoạt động tín dụng chính sách với chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, việc làm; đồng thời, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo.

Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân; UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu thực hiện chỉ thị 40 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội./.


Nguồn: Báo Bnews