TKV đạt doanh thu 86.867 tỷ đồng 10 tháng đầu năm 2014

ngày 10/11/2014

 Theo Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam, các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh tháng 10 và 10 tháng năm 2014 đều đạt chỉ tiêu đề ra. 

TKV đạt doanh thu 86.867 tỷ đồng 10 tháng đầu năm 2014

Theo đó, giá trị đầu tư thực hiện 10 tháng đạt 15.906 tỷ đồng, bằng 129% so với cùng kỳ; doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 86.867 tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ 2013.

Luỹ kế 10 tháng, toàn Tập đoàn đã sản xuất 30,5 triệu tấn than, tiêu thụ 28,6 triệu tấn, bằng 82% kế hoạch năm và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2013.

Tập đoàn cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án mỏ trọng điểm; tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất, tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh; bám sát các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các kiến nghị về cấp phép, chính sách giá, thuế, phí.

 

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}