OGC chuyển lãi sang lỗ sau soát xét

ngày 01/09/2015

CTCP Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (mã OGC – HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015 với kết quả lợi nhuận sau thuế chuyển từ "lãi mọn" thành "lỗ cao", cùng với đó là một loạt  ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

OGC chuyển lãi sang lỗ sau soát xét

Cụ thể, sau khi soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng hợp nhất đang từ lãi 116 triệu đồng chuyển sang lỗ 33,2 tỷ đồng, trong đó phần lỗ của Công ty mẹ là 22,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo này, nhiều khoản đã bị điều chỉnh giảm như doanh thu thuần giảm 4% xuống 355 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 21% xuống 106 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 12% xuống 124 tỷ đồng; tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 60% lên 116 tỷ đồng...

Cùng với đó, Deloitte – đơn vị kiểm toán cũng đưa ra hàng loạt ý kiến loại trừ về báo cáo này. Đáng chú ý, OGC và công ty con là CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH) đang ghi nhận một số khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản hỗ trợ vốn cho một số công ty tổng cộng 945,5 tỷ đồng (tăng 32% so với đầu năm), cùng một số khoản phải thu ngắn hạn khác và lãi dự thu tương ứng hơn 44 tỷ đồng chưa đánh giá được khả năng thu hồi. Kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi và đánh giá giá trị dự phòng phải trích lập đối với các khoản này.

OGC và OCH cũng đang ghi nhận một số khoản trả trước cho người bán 232,3 tỷ đồng (gấp hơn 4 lần so với đầu năm), một số khoản phải thu ngắn hạn khác là 35,9 tỷ đồng và một số khoản phải thu dài hạn khác với số tiền 4,7 tỷ đồng. Kiểm toán không thu thập được xác nhận công nợ đối với các khoản này.

OGC và một công ty con khác là CTCP Đại Dương Thăng Long (OTL) đang có khoản phải trả Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) 430 tỷ đồng, nhưng chưa ghi nhận khoản chi phí lãi và các khoản liên quan. Vào ngày 12/8/2015, Oceanbank đã gửi công văn đề nghị OTL thanh toán gốc vay trước ngày 20/8/2015 và đồng ý xem xét việc có hay không miễn giảm nghĩa vụ công nợ liên quan, nhưng OTL vẫn chưa thực hiện thanh toán khoản công nợ này.

OGC đã thực hiện giải chấp 2.461.210 cổ phiếu OCH để thanh toán khoản vay của Công ty TNHH Phát triển thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và ghi nhận khoản phải thu gần 57 tỷ đồng đối với công ty này. Kiểm toán chưa đánh giá được việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính từ nghiệp vụ giải chấp ở trên có phù quý quy định, đồng thời chưa có cơ sở để đánh giá khả năng thu hồi khoản phải thu này...

Ngoài ra, phía kiểm toán còn có một loạt các vấn đề cần nhấn mạnh đối với báo cáo tài chính này. Đáng chú ý, OGC đang đánh giá khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn, khoản phải thu dài hạn khác và khoản ký quỹ cho một số công ty gần 665 tỷ đồng có khả năng thu hồi trên cở sở bù trừ công nợ; OGC có thể có một số nghĩa vụ tiềm tàng theo các điều khoản ký kết trong một hợp đồng nguyên tắc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Bán lẻ và quản lý bất động sản Đại Dương, OGC chưa đánh giá và trình bày các nghĩa vụ nợ tiềm tàng phát sinh từ hợp đồng này...

Dù còn rất nhiều vấn đề như đã phản ánh tại báo cáo, song nhờ công bố thông tin trước thời hạn nên nỗi lo bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm công bố thông tin của OCG đã được giải tỏa.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán