Tổng giám đốc FLC làm Chủ tịch HĐQT HAI

ngày 23/09/2014

Ông Doãn Văn Phương, thành viên HĐQT KLF, Tổng giám đốc FLC trở thành Chủ tịch HĐQT HAI từ ngày 22/9/2014.

Tổng giám đốc FLC làm Chủ tịch HĐQT HAI

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 22/9/2014, CTCP Nông dược H.A.I (mã HAI) đã thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT đến từ cổ đông lớn là CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (mã KLF). Đồng thời, ông Doãn Văn Phương, thành viên HĐQT KLF, Tổng giám đốc FLC trở thành Chủ tịch HĐQT của Nông dược HAI.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ông Doãn Văn Phương và ông Lê Thành Vinh được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT H.A.I kể từ ngày 22/9/2014. Đồng thời, HĐQT Công ty cũng chấm dứt tư cách Ủy viên HĐQT của ông Phan Thế Thành và Phạm Trường Sơn kể từ ngày 22/9/2014.

Cùng ngày, H.A.I cũng đã có Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Doãn Văn Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Đặng Thanh Cương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Đại diện H.A.I cho biết, Hội đồng quản trị H.A.I sẽ có thông báo và tiến hành các thủ tục trình ĐHCĐ tại phiên họp gần nhất về quyết định này.

Trước đó, ngày 18/9/2014,CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF(mã KLF – sàn HNX) đã giao dịch thỏa thuận mua vào 4.263.000 cổ phiếu, tương đương 24,5% vốn điều lệ của CTCP Nông dược H.A.I (mã H.A.I – sàn HOSE). Đây là một phần trong nội dung hợp tác chiến lược toàn diện giữa KLF và H.A.I đã ký ngày 15/9/2014.

PV

{fcomment}