TRC: Cao su chỉ đóng góp 2,6% tổng lợi nhuận 6 tháng

HĐQT CTCP Cao su Tây Ninh (TRC – sàn HOSE) vừa thống nhất các chủ tiêu thực hiện 6 tháng đầu năm 2016.

TRC: Cao su chỉ đóng góp 2,6% tổng lợi nhuận 6 tháng

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ 6 tháng đầu năm đạt 4.244 tấn, giá bình quân hơn 28,7 triệu đồng/tấn, tổng lợi nhuận 21,23 tỷ đồng, hoàn thành 56,4% kế hoạch năm (37,64 tỷ đồng).

Trong đó đáng chú ý, lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su chỉ đạt gần 550 triệu đồng, chỉ chiếm 2,59% tổng lợi nhuận; còn hoạt động khác chiếm tới gần 93%, đạt 19,73 tỷ đồng.

Ngày 1/7 vừa qua, TRC đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7,5%. Cổ tức đợt 1 đã được TRC chi trả vào giữa tháng 1/2016 cũng với tỷ lệ 7,5% bằng tiền mặt.

Năm 2016, TRC đặt kế hoạch khai thác sản lượng 9.100 tấn, giảm 14% so với thực hiện năm 2015; tổng doanh thu năm 2016 đạt 338,5 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm 2015; lãi trước thuế chỉ còn hơn 37,6 tỷ đồng, giảm gần 20 tỷ đồng, tương đương với giảm hơn 50% so với năm 2015.

Sau những phiên tăng giảm xen kẽ trước đó, TRC đã quay về mốc tham chiếu trong phiên 7/7 với mức giá 21.800 đồng/Cp và khớp 27.550 đơn vị.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán