Triều Tiên là chủ tịch luân phiên Hội nghị Giải trừ quân bị 2022

ngày 27/01/2022

Triều Tiên nằm trong số 6 quốc gia - cùng với Trung Quốc, Colombia, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ecuador - sẽ đảm nhận cương vị chủ tịch năm 2022 lần lượt trong vòng 4 tuần.

Ảnh minh họa. (Nguồn: koreaherald.com)

Ngày 27/1, Liên hợp quốc thông báo trong năm nay, Triều Tiên sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên hợp quốc trong vòng một tháng.

Triều Tiên nằm trong số 6 quốc gia - cùng với Trung Quốc, Colombia, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ecuador - sẽ đảm nhận cương vị chủ tịch năm 2022 lần lượt trong vòng 4 tuần.

Phiên họp đầu tiên của hội nghị đã bắt đầu vào ngày 24/1 vừa qua dưới sự chủ trì của Trung Quốc.

Triều Tiên sẽ đảm nhận cương vị này từ ngày 30/5-24/6 tới.

Theo website của Liên hợp quốc, Hội nghị Giải trừ quân bị gồm 65 quốc gia thành viên và là “diễn đàn đa phương duy nhất trên thế giới dành cho những cuộc đàm phán giải trừ quân bị”./.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-la-chu-tich-luan-phien-hoi-nghi-giai-tru-quan-bi-2022/770566.vnp