TSC chốt quyền vào ngày 15/7 để phát hành gần 74 triệu cổ phiếu

ngày 01/07/2015

CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC – HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

TSC chốt quyền vào ngày 15/7 để phát hành gần 74 triệu cổ phiếu

Cụ thể, TSC đã nhận được Giấy chứng nhận của UBCK về việc sẽ phát hành 73.824.042 cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 1:1 với giá 10.000 đồng/CP.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/7. Ngày chốt danh sách là ngày 15/7.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ 27/7 đến 31/7. Thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngày 27/7 đến 24/8.

Toàn bộ số tiền hơn 738 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết và bổ sung vốn lưu động.

Được biết, TSC cũng vừa góp thêm 12 tỷ đồng vốn (tỷ lệ 24%) vào công ty con là CTCP Hạt giống TSC, để nâng sở hữu tại đây lên 75% vốn.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán