Tuần qua, tự doanh trở lại mua ròng nhỏ giọt

ngày 09/08/2014

Mặc dù trở lại xu thế mua ròng nhưng giao dịch khối tự doanh công ty chứng khoán tuần qua từ 4-8/8 vẫn duy trì trạng thái mua vào nhỏ giọt. Nhóm cổ phiếu bluechip vẫn được khối này đều đặn mua vào.

Tuần qua, tự doanh trở lại mua ròng nhỏ giọt

Cụ thể, thống kê trong tuần qua, tự doanh công ty chứng khoán đã mua ròng 4 phiên và bán ròng duy nhất 1 phiên. Tính chung trong tuần, khối này đã mua ròng 599.746 đơn vị, tăng 390% so với tuần trước và tổng giá trị 35,23 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 9,87 tỷ đồng.

Trong đó, tự doanh CTCK mua vào 3,89 triệu đơn vị và tổng giá trị 137,69 tỷ đồng, tăng 14,08% về lượng và 18,68% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối này bán ra xấp xỉ tuần trước 3,29 triệu đơn vị và tổng giá trị tương ứng 102,46 tỷ đồng, giảm 18,61% so với tuần trước.

Giao dịch tự doanh CTCK tuần qua từ ngày 4-8/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/8

818.150

596.630

221.520

17.510

11.670

5.840

7/8

887.770

630.660

257.110

25.830

14.790

11.040

6/8

753.840

863.864

-110.024

49.500

27.630

21.870

5/8

712.510

937.980

-225.470

29.850

37.740

-7.890

4/8

720.730

264.120

456.610

15.000

10.630

4.370

Tổng

3.893.000

3.293.254

599.746

137.690

102.460

35.230

Cũng giống các tuần trong tháng 7, tuần đầu tiên của tháng 8, giao dịch khối tự doanh công ty chứng khoán không có gì đột biến với các phiên lượng mua-bán đều cầm chừng ở mức dưới 1 triệu đơn vị và vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu bluechip.

Ngoại trừ phiên 5/8, khối này chốt lời nhẹ các cổ phiếu bluechip, còn lại các phiên đều duy trì trạng thái mua ròng nhỏ giọt. Và, trong phiên cuối tuần ngày 8/8 cũng không nằm ngoài xu thế trên.

Cụ thể, trong phiên 8/8, tự doanh CTCK đã mua ròng 221.520 đơn vị với tổng giá trị chỉ đạt 5,84 tỷ đồng, lần lượt giảm 13,84% về lượng và 47,1% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối này mua vào 818.150 đơn vị, trị giá 17,51 tỷ đồng, giảm 7,84% về lượng và 32,21% về giá trị so với phiên trước. Ngược lại, khối này bán ra 596.630 đơn vị, trị giá 11,67 tỷ đồng, giảm 5,4% về lượng và 21,1% về giá trị so với phiên trước.

Thanh Thúy

{fcomment}