TVD phát hành hơn 17 triệu cổ phần

ngày 09/08/2014

 CTCP Than Vàng Danh (TVD) vừa được cấp giấy chứng nhận chào bán 17.029.344 cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 8,61 triệu cổ phiếu; chào bán cho cổ đông hiện hữu là 8,4 triệu cổ phiếu. 

TVD phát hành hơn 17 triệu cổ phần

Tỷ lệ thực hiện quyền chia cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 29:10 (người sở hữu 29 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới); tỷ lệ thực hiện quyền chào bán cổ phiếu là 100:33,642. Giá chào bán cổ phiếu là 10.000 đồng/CP.

TVD cho biết, số vốn huy động thêm được sử dụng cho các dự án đầu tư khai thác hầm lò và sàng tuyển của Công ty. Cụ thể, Dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0/-175 cần huy động 59,4 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sang tuyển than Vàng Danh II cần huy động 25 tỷ đồng.

Phong Lan

{fcomment}