VCG bán xong cổ phần tại Vinaconex Real

ngày 13/11/2014

Tổng công ty cổ phần VINACONEX vừa thông báo hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Vinaconex (Vinaconex Real) cho nhóm nhà đầu tư gồm các cán bộ nhân viên của Công ty.

VCG bán xong cổ phần tại Vinaconex Real

Trước đó, tháng 8/2014 Vinaconex cũng đã bán hết cổ phần và hoàn thành việc thoái vốn tại CTCP Vật tư ngành nước Vinaconex (Viwapico). Số lượng cổ phần mà Vinaconex sở hữu trước đó là 100.000 cổ phiếu (tương đương 5,07% vốn điều lệ). Các mặt hàng mà Viwapico sản xuất là ống dẫn nước PPR, HDPE. Lý do Vinaconex thoái vốn tại Viwapico là tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Đầu quý IV/2014, HĐQT Vinaconex cũng đã xin Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.

Theo đó, tổng giá trị sản lượng năm 2014 của Vinaconex là 4.805,3 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch sản lượng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt. Tổng doanh thu là 3.376,5 tỷ đồng, bằng 84,2% kế hoạch doanh thu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt. Không điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}