Vì sao lợi nhuận hợp nhất VCS giảm mạnh?

ngày 22/11/2014

 Cổ đông của CTCP Vicostone (VCS) băn khoăn vì sao lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ quý III đạt gần 67 tỷ đồng nhưng hợp nhất chỉ còn 13 tỷ đồng.

Vì sao lợi nhuận hợp nhất VCS giảm mạnh?

Trong báo cáo giải trình kết quả hợp nhất quý III gửi Sở GDCK Hà Nội và UBCK, Vicostone đưa ra nhiều lý do giải thích cho sự sụt giảm lợi nhuận trên, trong đó, nguyên nhân chính là do hạch toán khoản lỗ do thanh lý khoản đầu tư vào CTCP Style Stone.

Cụ thể, quý III, Vicostone thanh lý khoản đầu tư vào CTCP Style Stone số tiền là 240 tỷ đồng. Vì kết quả kinh doanh của Style Stone được phản ánh trong kết quả kinh doanh hợp nhất của Vicostone đến thời điểm bị thoái vốn, đồng thời đã ghi tăng giá trị tài sản thuần của chính Style Stone, khi kết quả kinh doanh của Style Stone càng cao thì càng làm tăng khoản lỗ khi thanh lý.

Số lỗ khi thanh lý Style Stone trong báo cáo tài chính hợp nhất nếu xem xét cả một quá trình và có bù trừ với kết quả kinh doanh của Style Stone đã được hợp nhất và VCS thì đúng bằng số lỗ phản ánh trên báo cáo tài chính riêng của VCS là 53,23 tỷ đồng.

VCS cũng cho biết, từ khi đầu tư đến khi thanh lý, số tiền cổ tức mà VCS nhận được từ Style Stone là 25,985 tỷ đồng, vì vậy số lỗ do thanh lý khoản đầu tư vào Style Stone thực chất là 27,245 tỷ đồng.

Ngày 5/8/2014, Đại hội đồng cổ đông CTCP Vicostone đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Style Stone theo phương án tái cơ cấu. Ngày 25/8/2014, CTCP Phượng Hoàng Anh A&A và VCS đã ký biên bản thanh lý hợp đồng tại CTCP Style Stone. Theo đó, số cổ phần chuyển nhượng là 14,99 triệu cổ phần, tương đương 99,93% vốn điều lệ của Style Stone. Sau giao dịch, VCS không còn nắm giữ cổ phiếu Style Stone nào.

Ngoại trừ sự kiện trên, theo lãnh đạo VCS, hoạt động của Công ty nhìn chung tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Hiện doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc lại các mặt hoạt động nhằm đạt hiệu quả tối ưu hơn. Khoảng đầu năm 2015, kết quả bước đầu của tiến trình này sẽ được công bố.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}