CII sẽ chào mua công khai SII để nâng sở hữu lên 57%

ngày 27/03/2015

CII sẽ chào mua công khai nâng tỷ lệ sở hữu lên 57% vốn điều lệ SII và trình kế hoạch chia cổ tức 14% năm 2015.

CII sẽ chào mua công khai SII để nâng sở hữu lên 57%

Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) ngày 27/3/2015, CII sẽ thực hiện đầu tư sâu hơn vào lĩnh vực nước, bao gồm cả hạ tầng nước và quản lý, phân phối giảm thất thoát nước Vùng 6 của TP.HCM.

Cụ thể, CII sẽ tham gia góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Nước Sài Gòn với tỷ lệ góp 55,55% vốn điều lệ để thực hiện dự án “Giảm thất thoát nước trên mạng lưới phân phối vùng 6 của TP.HCM”.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chấp thuận chủ trương cho CII chào mua công khai cổ phiếu SII của CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) để tăng tỷ lệ sở hữu từ 49,13% lên 57% vốn điều lệ.

Về vấn đề chia cổ tức, trong cuộc họp ĐHCĐ tới đây, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức tỷ lệ 14% vốn điều lệ.

Như vậy, trong thời gian tới đây, CII sẽ đẩy mạnh hơn nữa chiến lược phát triển của mình trong lĩnh vực nước, không chỉ là hạ tầng nước, mà còn hướng đến lĩnh vực giảm thất thoát, vốn còn rất thiếu và yếu tại Việt Nam. Đây có thể là một trong những hoạt động nhằm phát huy lợi thế của CII trong quá trình đàm phán đối tác chiến lược với Manila Water.

Cụ thể, một trong những nội dung cam kết hỗ trợ của Manila Water khi trở thành cổ đông chiến lược của SII là hỗ trợ kỹ thuật, bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn, nhất là kỹ thuật về giảm thất thoát nước, vốn là thế mạnh của đơn vị này tại Philippines.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán