Nửa cuối tháng 10, NT2 dự kiến hoàn thành sản lượng điện cả năm 2015.

ngày 19/10/2015

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cho biết, sản lượng điện sản xuất trong tháng 9 là 442,46 triệu kWh, vượt mức kế hoạch là 300,67 triệu kWh, tương ứng 47,16%.

Nửa cuối tháng 10, NT2 dự kiến hoàn thành sản lượng điện cả năm 2015.

Doanh thu bán điện trong tháng 9 đạt 500,25 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, sản lượng điện NT2 đạt hơn 3.996triệu kWh, doanh thu bán điện hơn 5.376, bằng 90,36% kế hoạch.

NT2 cho biết, Công ty sẽ thực hiện thanh toán tiền nhiên liệu khí tháng 9/2015 theo cơ chế giá khí thị trường. Giá khí tháng 9 là 4,014 USD/Tr.BTU, thấp hơn 31,4% so với giá khí trước đây (5,850 USD/Tr.BTU).

Kết quả kinh doanh ước tính, 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu của NT2 đạt 5.381, đạt 90,14% kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận trước thuế (đã trừ chênh lệch tỷ giá) đạt 728 tỷ đồng, vượt 10,18% kế hoạch cả năm.

Tháng 10/2015, NT2 đặt kế hoạch sản lượng điện 339,28 triệu kWh. Tính đến 13/10, công ty đã sản xuất được gần 200 triệu kWh, tương đương 58,56% kế hoạch tháng. Dự kiến, NT2 sẽ hoàn thành kết hoạch sản xuất điện năm 2015 là 4,295 tỷ kWh vào nửa cuối tháng 10 năm nay.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán