TS Trần Du Lịch phản đối gay gắt cách xác lập quyền sở hữu nhà

Sáng 24/10, góp với với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Trần Du Lịch - Đoàn Đại biểu TP. Hồ Chí Minh phản đối gay gắt cách xác lập quyền sở hữu nhà ở mà dự thảo Luật quy định.

TS Trần Du Lịch phản đối gay gắt cách xác lập quyền sở hữu nhà

Bất động sản không phải là "cháo"

Theo đại biểu Trần Du Lịch, quy định về xác lập quyền sở hữu nhà ở - điều 13 (Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở - PV) - là vấn đề sống còn.

Theo khoản 1, điều 13 "Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được quy định như sau: Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở..."Quy định như thế này là chúng ta quan điểm: tiền trao rồi, nhà nhận rồi là xong,l kiểu “tiền chao cháo múc”!

"Tôi xin thưa Quốc hội, bất động sản không phải là “cháo”, nó là tài sản cực kỳ đặc biệt. Từ thời kỳ cổ đại La Mã cho tới thời Napoléon, cho tới thời điểm này của đất nước ta, việc chiếm hữu bất động sản không được ghi nhận là sở hữu; mà quyền sở hữu chỉ được nhà nước xác lập về pháp lý khi anh đăng ký với nhà nước và nộp phí mang tính bắt buộc, ta gọi là phí trước bạ.

Thời điểm kê khai trước bạ, nộp thuế trước bạ là thời điểm pháp luật thừa nhận anh có quyền định đoạt nó và xác nhận bất động sản không có tranh chấp. Ai phá bỏ nguyên tắc này thì gây rối loạn hệ thống pháp luật. Chúng ta quá đơn giản, tôi xin nhắc lại, bất động sản không phải là “cháo”. Nếu giữ điều khoản này thì rõ ràng là chúng ta xúi người dân không cần phải trước bạ gì hết. Cái xe còn phải đăng ký trước bạ huống chi là cái nhà. Nguyên tắc này tồn tại bao nhiêu đời và chúng ta vẫn áp dụng vậy, tại sao phải thay đổi", đại biểu Trần Du lịch nhấn mạnh!

Bộ trưởng nhiều việc, không nên thêm chức "Chủ tịch Quỹ phát triển nhà ở xã hội!

Liên quan đến vấn đề thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội (điều 73, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi) đại biểu Trần Du lịch góp ý:

"Tôi không tán đồng phương án nào trong điều 73 hết. Rất tiếc phương án 1 phải bỏ (giữ nguyên như Luật cũ) còn phương án 2 lập cái Quỹ Trung ương về phát triển nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm chủ tịch, tôi nghĩ Bộ trưởng rất nhiều việc không nên làm thêm việc này".

Các đại biểu Đỗ Văn Vẻ - Đoàn Thái Bình, Trần Du lịch - Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Trần Xuân Vinh - Đoàn Quảng Nam cho rằng: chúng ta phải chế định quỹ nhà ở Trung ương nhưng về cơ bản phải tuân thủ nguyên tắc: chính quyền Trung ương có trách nhiệm hỗ trợ lập cái quỹ để lo nhà ở cho dân. Nhưng trong tương lai, việc lo nhà ở cho người dân, chủ yếu thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương còn chính quyền Trung ương chỉ hỗ trợ, không làm thay!

Về nguồn tài chính cho quỹ, các đại biểu đề nghị: phải thiết kế lại, thể chế tài chính cho quỹ từ 3 nguồn. Nguồn thứ nhất là từ ngân sách, thứ 2 là sự đóng góp của các doanh nghiệp và người mua nhà góp tiền để làm nhà trong tương lai.

Các đại biểu cũng lưu ý Bộ Xây dựng khi soạn thảo dự thảo Luật Nhà ở phải tôn trọng các quy định của Bộ Luật Dân sự đối với các quyền về nhân thân, tài sản, trong đó có bất động sản.

"Vấn đề nhà ở là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu vấn đề này có gì bất cập mà Bộ Luật Dân sự chưa phù hợp thì tại sao ta không sửa đổi Bộ Luật Dân sự mà ta cứ làm luật chuyên ngành tách riêng ra, bất chấp Bộ Luật Dân sự. Tôi xin thưa rằng, vừa rồi thảo luận Bộ Luật Dân sự tôi thấy rất nguy hiểm là có tình trạng bắt Bộ Luật Dân sự tuân thủ các luật chuyên ngành. Mà luật chuyên ngành của ai – của các Bộ quản lý nhà nước đưa cái của mình vô. Và chúng ta phá một nguyên tắc là các quan hệ dân sự, nhân thân, tài sản phải tuân thủ Bộ Luật Dân sự. Nếu không nay mai sửa Luật Dân sự lại làm ngược lại, luật chuyên ngành quy định thế này, Luật Dân sự phải theo. Tôi đề nghị liên quan đến vấn đề sở hữu, xác lập quyền sở hữu bất động sản để Bộ Luật Dân sự quy định, không nhất thiết cứ luật chuyên ngành nào ra lại tách ra làm riêng theo ngành mình", Đại biểu Trần Du Lịch nói.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý đã báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo Quang Hưng
Baodautu.vn

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}