VIC: Công ty Đầu tư và phát triển Sinh Thái đã chuyển nhượng 34 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư và phát triển Sinh Thái báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tập đoàn VINGROUP – CTCP (mã VIC – HOSE).

VIC: Công ty Đầu tư và phát triển Sinh Thái đã chuyển nhượng 34 triệu cổ phiếu

Cụ thể, Đầu tư và phát triển Sinh Thái đã thực hiện chuyển nhượng 34 triệu cổ phiếu VIC do chia tách doanh nghiệp.

Trước giao dịch, Đầu tư và phát triển Sinh Thái nắm giữ 123.524.946 cổ phiếu VIC, tương đương 8,47% vốn điều lệ Tập đoàn.

Sau giao dịch, cổ đông lớn này đã giảm tỷ lệ sở hữu tại VIC xuống còn 6,1%, tương ứng 88.922.420 cổ phiếu.

Ngày thay đổi sở hữu là ngày 18/6/2015.                      

Nguồn Tin nhanh chứng khoán