VNE phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

ngày 31/08/2014

 Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE) phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất thả nổi 6 tháng điều chỉnh một lần, được xác định bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch cộng với 3,5%/năm; lãi suất kỳ thứ nhất (6 tháng đầu) là 10,5%/năm. 

VNE phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) là đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, VNE sẽ dùng để tái cấu trúc nguồn vốn. BCTC bán niên của VNE cho thấy, công ty mẹ VNE lỗ ròng tới 103 tỷ đồng trong riêng quý II/2014. Tại thời điểm cuối quý II, VNE vay nợ ngắn và dài hạn 544 tỷ đồng. Trong quý II, riêng chi phí tài chính của VNE lên tới 123 tỷ đồng, trong đó chỉ có 16,6 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Phong Lan

{fcomment}