100% ngân hàng nhỏ tự nhận thanh khoản tốt

ngày 10/10/2016

Kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, 100% ngân hàng thương mại Nhà nước và NHTMCP nhỏ đánh giá thanh khoản chung và thanh khoản tiền đồng của mình ở mức độ tốt.     

100% ngân hàng nhỏ tự nhận thanh khoản tốt

Thanh khoản dồi dào, tín dụng đột phá

Vụ Dự báo, thống kê (NHNN) vừa công bố kết quả điều tra quý III về Xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.Theo kết quả khảo sát, hầu hết các TCTD lạc quan khi đánh giá về trạng thái thanh khoản của đơn vị mình tại thời điểm hiện tại. Cụ thể, 87,6% TCTD nhận định thanh khoản ở tình trạng “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ. Trong đó 100% TCTD thuộc nhóm NHTMNN và NHTMCP nhỏ đánh giá thanh khoản chung và thanh khoản VND của họ “tốt”; 8,6% TCTD đánh giá thanh khoản “bình thường”.

Dự kiến trong Quý IV/2016 và cả năm 2016, đa số TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.

Đáng lưu ý, tín dụng được kỳ vọng tăng mạnh. Cụ thể, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7,37% (VND: +7,93% và ngoại tệ: +4,22%) trong Quý IV/2016 và tăng trưởng 21,82% (VND: +22,95%; ngoại tệ: +8,22%) trong năm 2016, cao hơn khoảng 4,5% so với mức kỳ vọng và thực tế tăng trưởng 17,26% của năm 2015. Con số này được điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 20,4% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước.

Riêng với huy động vốn, các TCTD giữ nguyên kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn VNĐ nhưng cho rằng huy động ngoại tệ tiếp tục giảm. Đây tiếp tục là biểu hiện tích cực của xu hướng giảm găm giữ ngoại tệ và tăng trưởng niềm tin vào sự ổn định của tỷ giá và giá trị của đồng Việt Nam.

Kinh doanh cải thiện

Về hiệu quả kinh doanh, điều tra của NHNN cho thấy, đa số tổ chức tín dụng (TCTD) khẳng định kết quả kinh doanh cải thiện dần trong 3 Quý đầu năm 2016. Cụ thể, 46,3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh của họ “tốt”, 50% TCTD nhận định ở mức “bình thường” và 3,7% TCTD nhận định “kém”. Trong quý IV/2016 và trong cả năm 2016, có 70-80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn so với quý truớc và năm trước.

Tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi, phí và dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt sự cải thiện lợi nhuận của các TCTD trong năm 2016. Lạc quan về triển vọng khả quan của ngành ngân hàng trong Quý IV/2016, các TCTD đã nâng mạnh kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng năm 2016 từ mức 7,11% tại cuộc điều tra tháng 6/2016 lên mức 11,68% tại cuộc điều tra tháng 9/2016.

Lý giải cho những cải thiện về tình hình kinh doanh, các TCTD nhận định môi trường kinh doanh của họ có xu hướng ổn định hoặc diễn biến tích cực hơn trong Quý III/2016 và dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện trong Quý IV/2016. Vì vậy, các TCTD cho biết trong quý tới sẽ chú trọng đầu tư đào tạo nguồn nhân lực và trang bị các trang thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Đối với các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài, các TCTD đánh giá 03 nhân tố cải thiện tốt nhất là “Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN”, “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” và “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng”.

Nhận định về mức độ an toàn trong hệ thống ngân hàng, các TCTD cho biết rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục xu hướng giảm nhẹ so với Quý trước, hiện đang ở mức bình thường hoặc thấp ở hầu hết các nhóm khách hàng. Dự báo về triển vọng rủi ro trong Quý IV/2016 và cả năm 2016, 81-82% TCTD kỳ vọng rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục ổn định hoặc giảm so với quý trước và năm trước, chỉ có từ 18-19% TCTD lo ngại rủi ro của các nhóm khách hàng có thể tăng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán