4 nội dung chưa thống nhất trong Dự luật Đầu tư

ngày 07/09/2014

 Sáng 4/9, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Dự luật Đầu tư sửa đổi.

4 nội dung chưa thống nhất trong Dự luật Đầu tư

Theo cơ quan soạn thảo, hiện có 4 nội dung lớn cần thêm ý kiến đóng góp bao gồm danh mục cấm đầu tư, kinh doanh; bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tại hội thảo, các luật sư góp ý, Luật nên quy định cụ thể nhiều nội dung. Đơn cử, cần quy định rõ DN có vốn nước ngoài chiếm dưới 51% thực hiện thủ tục đầu tư như nhà đầu tư trong nước, cũng như cơ chế hoạt động của DN.

Liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án, dự thảo Luật đang theo hướng tách phần đầu tư khỏi phần DN, trong khi hiện nay thực tế đòi hỏi cần có quy định khi nhà đầu tư chuyển nhượng vốn thì ảnh hưởng thế nào tới chuyển nhượng dự án hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thì việc giãn tiến độ thực hiện như thế nào? Khi cơ quan quản lý chấp thuận chủ trương cho 3 nhà đầu tư, có một nhà đầu tư rút thì có phải tiến hành thủ tục xin chấp thuận chủ trương lại hay không?

Dự luật Đầu tư sửa đổi sẽ được trình và thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 12 tới.

Phong Lan

{fcomment}