5 đoàn chuyên ngành bắt đầu kiểm tra an toàn thực phẩm tại Hà Nội

5 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) phụ trách kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ATTP trên địa bàn thành phố từ 31.5 – 31.12.2016.

5 đoàn chuyên ngành bắt đầu kiểm tra an toàn thực phẩm tại Hà Nội - 1

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

Theo đó, Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT phụ trách. Các đoàn có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp luật trong lĩnh vực ATTP tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố từ ngày 31.5 – 31.12.2016.

Cụ thể, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các qui định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia và nguyên liệu thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phấm có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về ATTP.

Các vụ việc mang tính thời sự hoặc qua phản ánh của nhân dân và các cơ quan truyền thông cũng sẽ được kiểm tra.

UBND TP Hà Nội yêu cầu khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm. Trường hợp hành vi vi phạm thuộc trách nhiệm xử lý thuộc ngành nào thì kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc việc vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền của ngành đó để xử lý.

Trường hợp khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự thì kịp thời xác lập hồ sơ vụ việc vi phạm chuyển cơ quan công an để xác minh, xử lý đúng quy định pháp luật.

Hiện UBND TP Hà Nội cũng đang yêu cầu các quận huyện, phường xã thí điểm áp dụng hình thức thanh tra đột xuất khi tiến hành thanh tra cơ sở thực phẩm trên địa bàn. Việc thanh tra đột xuất không thông báo trước để có thể ngăn chặn, phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, UBND TP cũng chỉ đạo Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương tăng cường giám sát, hỗ trợ các đoàn thanh tra cấp quận, cấp phường về nghiệp vụ thanh tra.

Nguồn 24h