5 tháng, MWG đạt 377 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

ngày 23/06/2015

CTCP Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng với doanh thu đạt 9.005 đồng đồng, hoàn thành 38% kế hoạch năm 2015.  

5 tháng, MWG đạt 377 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 5 tháng đầu năm 2015 đạt 377 tỷ đồng, hoàn thành 42% kế hoạch năm.

Cũng theo MWG, trong khoảng thời gian 1 năm từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015, Công ty đã mở 200 siêu thị, nâng tổng số siêu thị lên 430 siêu thị.

Ông Nguyễn Đức Tài, Tổng giám đốc MWG cho biết, dự định thị phần của MWG sẽ đạt khoảng 40% vào cuối năm 2015 và không có ý định tăng thêm vì kinh doanh phải dựa trên hiệu quả.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán