7 tháng, TMC lãi ròng hơn 13 tỷ đồng

ngày 21/08/2014

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC - sàn HNX) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 7/2014.

7 tháng, TMC lãi ròng hơn 13 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ trong tháng của TMC đạt 239,58 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,08 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,66 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, TMC đạt 1.439,55 tỷ đồng doanh thu thuần, hoàn thành 66% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế 16,52 tỷ đồng, hoàn thành 78,67% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế 13,19 tỷ đồng.

TMC là cổ phiếu giao dịch khá nhỏ giọt trên sàn HNX. Trong gần 2 tuần qua, TMC chủ yếu bất động ở mốc tham chiếu và không có giao dịch. Hiện TMC không có giao dịch và đứng giá 11.000 đồng/CP.

T.Thanh

{fcomment}