Doanh nghiệp ngành nông nghiệp lãi cao

ngày 19/01/2016

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vừa công bố, năm 2015 đạt 8.688 tỷ đồng doanh thu, 252,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt vượt 9% và 16% kế hoạch. 

Doanh nghiệp ngành nông nghiệp lãi cao

Trong năm qua, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh của các đơn vị thuộc DBC đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giống cây trồng là CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC) cũng vừa thông báo kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2015, khi Công ty mẹ lãi ròng gần 156,4 tỷ đồng, tương đương 104% kế hoạch và tăng 29% so với năm 2014; EPS đạt 10.225 đồng, tăng 5%.

Từ kết quả kinh doanh khả quan trong năm qua, DBC và NSC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2016 khá cao. DBC đặt mục tiêu 291,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó 241,2 tỷ đồng đến từ hoạt động sản xuất - kinh doanh chính, 50 tỷ đồng đến từ mảng bất động sản.

Tại cuộc họp bàn chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025 vừa diễn ra, HĐQT NSC đặt mục tiêu đạt 815 tỷ đồng doanh thu, 180 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2016.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán