Nhiều doanh nghiệp lạc quan với kế hoạch năm 2015

 Gần kết thúc năm 2014 cũng là thời điểm các DN lên kế hoạch kinh doanh trong năm 2015. Mới đây, HĐQT của CTCP Lilama 10 (L10) đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015 với 836 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,2% so với kế hoạch năm nay và 26 tỷ đồng lãi ròng. 

Nhiều doanh nghiệp lạc quan với kế hoạch năm 2015

Công ty cũng dự kiến trong năm 2015, các công trình thủy điện sẽ mang lại hơn 572 tỷ đồng doanh thu, trong đó, riêng Thủy điện Lai Châu sẽ đóng góp khoảng 290 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động thi công tại Dự án Nhiệt điện Mông Dương 1, Thủy điện Huội Quảng, chế tạo và lắp đặt tại Dự án Lọc hóa Dầu Nghi Sơn cũng dự kiến mang về nguồn thu hơn 100 tỷ đồng cho L10.

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) cũng thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với năm 2014. Cụ thể, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 3.145 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 462 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 12%.

Một số doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2015 như CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) đặt chỉ tiêu lợi nhuận 150 tỷ đồng; CTCP Nông dược H.A.I (HAI) đặt mục tiêu 1.400 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả đạt được năm tài chính 2014.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}