8 tháng, EVN đầu tư xây dựng hơn 70,5 nghìn tỷ đồng

ngày 08/09/2014

 Theo báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh của EVN vừa công bố, trong tháng 8/2014, giá trị thực hiện đầu tư xây dựng của EVN ước đạt 8.000 tỷ đồng. 

8 tháng, EVN đầu tư xây dựng hơn 70,5 nghìn tỷ đồng

Tính lũy kế 8 tháng năm 2014, ước giá trị khối lượng thực hiện đạt 70.597 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 65.430 tỷ đồng, đạt giá trị và tỷ lệ cao hơn cùng kỳ năm 2013.

Về sản lượng điện, tháng 8 sản lượng điện toàn hệ thống đạt 12,83 tỷ kWh, tính lũy kế 8 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 95,68 tỷ kWh, tăng 9,98% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 8/2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 12,41 tỷ kWh, điện thương phẩm ước đạt 11,42 tỷ kWh. Tính lũy kế 8 tháng năm 2014, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 93,66 tỷ kWh, tăng 10,41% so với cùng kỳ năm 2013, điện thương phẩm ước đạt 83,977 tỷ kWh, tăng 10,43% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 10,88% (miền Bắc tăng 14,28%, miền Trung tăng 9,07%, miền Nam tăng 8,3%).

Mai Phương

{fcomment}