9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BVH đạt 996 tỷ đồng

 Ngày 14/11, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) công bố kết quả kinh doanh quý III/2014 (trước soát xét).

9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BVH đạt 996 tỷ đồng

Theo đó, lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 14.173 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 996 tỷ đồng, hoàn thành 84,1% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 10.280 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 2.827 tỷ đồng, tăng 21,8%. Như vậy, xét theo cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là bảo hiểm (72,5%) và dịch vụ tài chính (19,9%).

Về cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (65,4%), trong đó lĩnh vực nhân thọ chiếm 45,7% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với 19,7%.

Bảo Việt cũng khẳng định, lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng khả quan.

Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ tăng trưởng ấn tượng với doanh thu khai thác mới tăng 34%, đóng góp vào tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 5.661 tỷ đồng, tăng trưởng 26,1%; doanh thu khai thác mới quy năm đạt 1.479 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ 2013, duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với thị phần 25,7%.

Còn mới mảng bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu bảo hiểm từ mảng này đạt 4.618 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.193 tỷ đồng, tăng trưởng 3%. Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm y tế tự nguyện và con người (tăng12%), bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (tăng 9,9%), bảo hiểm trách nhiệm chung (tăng 8,2%).

BVH cũng cho biết các lĩnh vực khác như lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính cũng duy trì hoạt động hiệu quả.

 

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}