ACB hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận

ngày 18/10/2014

Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) cho biết, đến cuối tháng 9/2014, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 7%; huy động vốn tăng 10% và dư nợ tín dụng tăng 7%.

ACB hoàn thành 90% chỉ tiêu lợi nhuận
Với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, đến cuối tháng 9/2014, ACB đã hoàn thành được 90% kế hoạch cả năm.

Năm nay, ACB đặt kế hoạch tổng tài sản 190.000 tỷ đồng; huy động vốn từ khách hàng và dư nợ tín dụng tăng 13% so với năm 2013; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.189 tỷ đồng.

T.Vinh

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}