ABS bảo lãnh phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu NHP

ngày 17/08/2015

Ngày 13/8, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) và CTCP Sản xuất xuất nhập khẩu NHP đã ký hợp đồng nguyên tắc, theo đó, ABS sẽ bảo lãnh phát hành toàn bộ 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của NHP dự kiến thực hiện chào bán vào cuối năm 2015. 

ABS bảo lãnh phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu NHP

Đây là bước triển khai hợp đồng hợp tác chiến lược mà hai bên đã ký cuối tháng 7 vừa qua.

Trái phiếu NHP là trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi được ưu tiên thanh toán và không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, có thời hạn trong 36 tháng và lãi suất tối đa không quá 15%.

Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của công ty với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu, mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ chuyển đổi là 1:10.

Thời gian chuyển đổi 50% sau 18 tháng, 100% sau 36 tháng tính từ thời điểm phát hành thành công trái phiếu. Toàn bộ nguồn thu được dùng để đầu tư sản xuất, mở rộng nhà xưởng và hợp tác đầu tư đối với các đơn vị cung cấp nguyên liệu, thị trường và hệ thống phân phối.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán