ACB điều chỉnh thời gian mua cổ phiếu quỹ

ngày 06/12/2014

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – sàn HNX) vừa công bố thông tin đăng ký mua cổ phiếu quỹ.

ACB điều chỉnh thời gian mua cổ phiếu quỹ

Theo đó, Ngân hàng dự kiến sẽ mua từ 523.851 đến 17.461.724 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá dự kiến khoảng từ 12.000 - 19.000 đồng.

Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm hơn 209,5 tỷ đồng, lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2012. Trước khi giao dịch, ACB đang nắm giữ 27.915.995 cổ phiếu quỹ.

Công ty được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ là Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Được biết, việc mua cổ phiếu quỹ đợt này đã được HĐQT thông qua chủ trương từ giữa tháng 11, tuy nhiên, khác với thời gian dự kiến trước đó (từ ngày 02 – 31/12/2014), ACB sẽ mua lượng cổ phiếu trên trong khoảng thời gian từ 15/12/2014 đến 14/1/2015. Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận (có thể trên 10% tổng khối lượng dự kiến mua/ngày giao dịch).

9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần hợp nhất của ACB đạt 3.420,67 tỷ đồng, giảm 5,86% cùng kỳ, trong đó, thu lãi từ chứng khoán đầu tư đạt hơn 2.095 tỷ đồng, tăng 9,92% cùng kỳ; lãi từ hoạt động tín dụng đạt 263,83 tỷ đồng, tăng 27,06% cùng kỳ, trong khi thu lãi tiền gửi giảm hơn 59% cùng kỳ, đạt 225,6 tỷ đồng và thu lãi cho vay giảm hơn 15% cùng kỳ, đạt 7.923,45 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.071 tỷ đồng, giảm 27,62% cùng kỳ và hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm (1.189 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 837,47 tỷ đồng, giảm hơn 25% cùng kỳ.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/12, ACB đứng giá tham chiếu 15.600 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2,12 triệu đơn vị. Tính trung bình 10 phiên giao dịch gần đây, khối lượng khớp lệnh của cổ phiếu ACB đạt 122.330 đơn vị/phiên.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}