Thủ tướng yêu cầu Học viện Quốc phòng dự báo âm mưu thù địch

ngày 17/09/2014

"Học viện Quốc phòng cần tập trung nghiên cứu, dự báo âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các hành động xâm phạm độc lập chủ quyền quốc gia, âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Sáng 16/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khai giảng tại Học viện Quốc phòng (Hà Nội). Thủ tướng cho biết, thời gian qua, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn như chịu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, sự chống phá của các thế lực thù địch, hành động xâm phạm chủ quyền trên biển Đông.

Dù đã vượt qua tất cả, bối cảnh quốc tế phức tạp vẫn là những thách thức mới với đất nước. Bên cạnh xu thế chủ đạo là hòa bình, hợp tác, hội nhập thì quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu còn chậm, chưa vững chắc; xảy ra nhiều xung đột, tranh chấp đe dọa sự ổn định và phát triển của các nước.

thu-tuong_1410852156.jpg

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi các học viên lớp an ninh quốc phòng của Học viện. Ảnh: VGP.

Sự cạnh tranh, can dự, tính toán vì lợi ích riêng, bất bình đẳng; những tham vọng về lãnh thổ, lãnh hải trái với luật pháp quốc tế đang đe dọa những nỗ lực xây dựng lòng tin chiến lược, kiến tạo môi trường hòa bình; tác động mạnh mẽ đến tình hình an ninh, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

“Là một đất nước phải chịu dựng quá nhiều đau thương, mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược; hơn ai hết Việt Nam luôn khát khao hòa bình - một nền hòa bình phải trên cơ sở độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ - để xây dựng đất nước, cải thiện đời sống và chăm lo hạnh phúc cho nhân dân. Song hòa bình không thể chỉ khát khao, mong muốn mà có. Việt Nam phải mạnh lên về mọi mặt, cả về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, keo sơn; có môi trường chính trị - xã hội ổn định; bảo đảm dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Khẳng định Học viện Quốc phòng là một trong những học viện lớn, hàng đầu của đất nước, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cao cấp, nghiên cứu những vấn đề có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, quân sự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong Học viện tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, khắc phục những yếu kém để góp phần tích cực thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bên cạnh đó, Học viện cần tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chủ động cung cấp các luận cứ khoa học cho chiến lược Quốc phòng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

Học viện cũng cần tập trung nghiên cứu, dự báo âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các hành động xâm phạm độc lập chủ quyền quốc gia, các âm mưu, diễn biến hòa bình, tác động chuyển hóa, bạo loạn lật đổ để đề xuất chủ trương, biện pháp phù hợp, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015; xây dựng Học viện trở thành một trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Hoàng Thuỳ

nguồn: vnexpress


{fcomment}