ACE đặt kế hoạch giảm lợi nhuận 28%

ngày 10/04/2015

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) dự kiến trình ĐHCĐ ngày 16/4 kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2015 khá thận trọng với các chỉ tiêu đều giảm. 

ACE đặt kế hoạch giảm lợi nhuận 28%

Cụ thể, tổng doanh thu 180 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng, giảm tương ứng 24% và 28% so với năm 2014. Cổ tức tối thiểu 15%.

Năm nay, ACE sẽ tiếp tục duy trì, ổn định hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống và dự kiến tăng vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh nếu bán hoặc chuyển nhượng 2 khu đất tại TP. Long Xuyên, An Giang (khu đất văn phòng 2.238 m2 tại phường Bình Đức; Khu đất 930 m2 phường Mỹ Thới). Ngoài ra, ACE cũng sẽ nhận được tiền bồi thường từ kết quả định giá đất với khu đất 7.299m2 của Công ty tại phường Bình Đức.

Năm 2014, ACE đã hoàn thành vượt kế hoạch 40% với tổng doanh thu 237,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 26% so với năm 2013. Cổ tức bằng tiền mặt 20%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán