Bắc Ninh công bố 15 doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai

ngày 14/08/2015

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh vừa yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Thanh tra, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này công khai các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử.

Bắc Ninh công bố 15 doanh nghiệp vi phạm pháp luật đất đai

Danh sách 15doanh nghiệpchậm đưa đất vào sử dụng, chậm nộp tiền sử dụng đất được Bắc Ninh công bố như sau:

Trước mắt, ông Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu cơ quan chức năng công khai 15dự ánđã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chậm đưa đất vào sử dụng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục quản lý đất đai.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cho phép gia hạn sử dụng đất 24 tháng, kể từ ngày 01/7/2014 đối với 15 dự án trên. Chủđầu tưphải nộp vào ngân sách Nhà nước khoản tiền thuê đất theo quy định, đồng thời, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn lập hồ sơ xin gia hạn.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán