Bảo Việt lần đầu ra mắt báo cáo thường niên tích hợp

ngày 01/05/2015

Tập đoàn Bảo Việt vừa ra mắt báo cáo thường niên tích hợp năm 2014 nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về hoạt động Bảo Việt không chỉ trong năm 2014, mà còn trong quá trình phát triển của Tập đoàn suốt nửa thế kỷ qua. 

Bảo Việt lần đầu ra mắt báo cáo thường niên tích hợp

Đây là báo cáo kết hợp giữa nội dung báo cáo thường niên truyền thống, báo cáo phát triển bền vững và báo cáo tài chính, cung cấp góc nhìn toàn diện về hiệu quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh khác nhau như tài chính, quản trị, trách nhiệm xã hội, môi trường, giúp người đọc tiếp cận, xử lý, phân tích thông tin chính xác và hiệu quả hơn. Qua đó, người đọc sẽ thấy được mối liên hệ trực tiếp giữa hiệu quả hoạt động về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp với khả năng sinh lời của doanh nghiệp để tạo ra những giá trị mang tính bền vững.

Năm 2015 đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng hình thành và phát triển của Bảo Việt. Chính vì vậy, báo cáo thường niên của Bảo Việt thể hiện việc xâu chuỗi hành trình từ quá khứ - hiện tại - tương lai với thông điệp: “Bảo Việt - Nửa thế kỷ vì những niềm tin của bạn”.

Kim Lan

Nguồn Tin nhanh chứng khoán