BFC lên kế hoạch lãi hợp nhất 68,8 tỷ đồng trong quý IV

ngày 15/11/2015

HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền (mã BFC – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý IV/2015 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 68,8 tỷ đồng, trong đó riêng Công ty mẹ là 53,5 tỷ đồng.

BFC lên kế hoạch lãi hợp nhất 68,8 tỷ đồng trong quý IV

Theo đó, sản lượng sản xuất là 167.894 tấn, sản lượng tiêu thụ là 143.397 tấn và tổng doanh thu sẽ là 1.405 tỷ đồng.

HĐQT BFC cũng thông qua báo cáo tài chính quý III/2015 với mức lợi nhuận ròng tăng 12% so với cùng kỳ 2014, đạt 63 tỷ đồng, nâng mức lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng đầu năm lên168 tỷ đồng. Còn lãi trước thuế 9 tháng đạt 258 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, HĐQT BFC còn thông qua chủ trương đầu tư xây dựng "Xưởng sản xuất phân bón NPK với công suất 100,000 tấn/năm". Đồng thời thống nhất bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 12/11/2015 cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

N.Tùng

Nguồn Tin nhanh chứng khoán