Cadivi có Tổng giám đốc mới

ngày 16/11/2016

HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) vừa thông qua nghị quyết chấp thuận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Lộc, Tổng giám đốc CAV vì lý do sức khỏe kể từ ngày 1/12/2016. HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) vừa thông qua nghị quyết chấp thuận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Lộc, Tổng giám đốc CAV vì lý do sức khỏe kể từ ngày 1/12/2016. Theo đó ông Lê Quang Định được bổ nhiệm vào vị trí thay thế ông Lộc. Ông Định có gần 30 năm kinh nghiệm tại CAV. HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) vừa thông qua nghị quyết chấp thuận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Nguyễn Lộc, Tổng giám đốc CAV vì lý do sức khỏe kể từ ngày 1/12/2016. Theo đó ông Lê Quang Định được bổ nhiệm vào vị trí thay thế ông Lộc. Ông Định có gần 30 năm kinh nghiệm tại CAV.

Cadivi có Tổng giám đốc mới

Theo đó, ông Lê Quang Định được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Cadivi thay thế ông Lộc.

Được biết, ông Định đã có gần 30 năm kinh nghiệm tại CAV.

Mới đây, tại ĐHCĐ bất thường, CAV đã thông qua đơn từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Lê Quang Định và bầu thay thế ông Nguyễn Đình Hùng vào Thành viên HĐQT Công ty.

Ông Hùng hiện đang là Phó tổng giám đốc của Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, đồng thời là Thành viên HĐQT của CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội, một công ty con của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).

Nguồn Tin nhanh chứng khoán