Hải Dương thí điểm chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

ngày 28/04/2017

Sở GD&ĐT Hải Dương vừa có văn bản số 435/SGDĐT-GDMD hướng dẫn triển khai thí điểm chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương thí điểm chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh

Theo văn bản này, việc triển khai thí điểm được thực hiện đối với trẻ 4-5 tuổi và trẻ 5-6 tuổi; bố trí không quá 25 trẻ/lớp.

Thời lượng giảng dạy từ 1-2 tiết/tuần/lớp; mỗi tiết từ 30-35 phút, được bổ trí không ảnh hưởng đến chương trình chung của nhà trường.

Tổ chức triển khai thí điểm đến tháng 12/2017, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường triển khai phải đảm bảo các yêu cầu: Có đủ điều kiện cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị để tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng; được sự đồng thuận của phụ huynh; sử dụng nội dung chương trình, tài liệu đã được Sở GD&ĐT thẩm định;

Phối hợp với đơn vị có chức năng đào tạo ngoại ngữ, có đủ tư cách pháp nhân và đáp ứng đủ các yêu cầu về chuyên môn khi triển khai; được các cấp quản lý cho phép triển khai.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức khác nhau cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân địa phương nắm được chủ trương cho trẻ làm quen với ngoại ngữ;

Tổ chức lấy ý kiến của phụ huynh về việc tham gia trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Nhà trường chỉ tổ chức triến khai khi có đủ các điều kiện. Phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức dạy thử để đánh giá hiệu quả trước khi triển khai chính thức.

Các trường chủ động lựa chọn đơn vị liên kết phù hợp để ký hợp đồng, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng triển khai ở đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, theo dõi các hoạt động triển khai tại nhà trường đảm bảo theo đúng hướng dẫn của các cẩp quản lý và các quy định của pháp luật.

Thường xuyên thông báo cho phụ huynh về tình hình và kết quả thực hiện; phối hợp tốt với phụ huynh trong việc động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia trên tinh thần thoải mái, hiệu quả.

Kinh phí do phụ huynh đóng góp. Căn cứ vào yêu cầu chất lượng hoạt động và nội dung chương trình dạy học, nhà trường, phụ huynh học sinh và đơn vị tổ chức thỏa thuận kinh phí phù hợp, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc.

Về tài liệu giảng dạy và các đơn vị liên kết triển khai, các trường triển khai phải sử dụng tài liệu, chương trình đã được Sở GD&ĐT thẩm định. Các đon vị liên kết với các trường để triển khai phải được Sở thẩm định về hồ sơ.

Tính đến thời điểm tháng 4/2017, Sở GD&ĐT Hải Dương đã thẩm định và cho phép sử dụng các bộ tài liệu sau khi đã được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tỉnh hình thực tế của địa phương: Giáo trình Happy Hearts của Nhà xuất bản Express Publishing; Giáo trình Next Stop Starter và Fingerprint của Nhà xuất bản Macmillan; Giáo trình Let`s go Starter của Nhà xuất bản Oxford.

Các đơn vị liên kết đã được Sở thẩm định về hồ sơ bao gồm: Trung tâm ngoại ngữ Thành Việt, Trung tâm ngoại ngữ Victoria và Trung tâm ngoại ngữ For Future.

Nguồn GDTĐ