Khối ngoại cũng tranh mua trong phiên đầu tuần

ngày 26/08/2014

Không chỉ nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài cũng tranh mua ở một số mã trong phiên đầu tuần. Khối này có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị tăng mạnh so với 2 phiên trước.

Khối ngoại cũng tranh mua trong phiên đầu tuần

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 10.850.750 đơn vị, chủ yếu là đua mua trong nửa đầu phiên sáng và trong phiên chiều, tăng 24,95% so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị mua vào đạt 464,78 tỷ đồng, tăng 7,56% so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 6.636.650 đơn vị, tăng nhẹ 1,3% so với phiên trước. Tổng giá trị bán ra đạt 356,48 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4.214.100 đơn vị, giá trị mua ròng 108,3 tỷ đồng, tăng 97,79% về lượng và 46,49% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Trên HNX, khối ngoại mua vào 1.270.600 đơn vị, giảm 18,06% so với cuối tuần trước. Tổng giá trị mua vào 32,42 tỷ đồng, giảm 15,62% so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 670.240 đơn vị, tăng 53,98% so với phiên trước. Tổng giá trị bán ra 14,03 tỷ đồng, giảm 3,1% so với phiên trước.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 600.360 đơn vị, giá trị mua ròng 18,39 tỷ đồng, giảm 46,18% về lượng và giảm 23,18% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Tính chung trên 2 sàn, khối ngoại mua ròng 4.814.460 đơn vị, giá trị mua ròng 126,69 tỷ đồng, tăng 48,32% về khối lượng và tăng 29,41% về giá trị so với phiên trước.

Tính chung trong 3 phiên mua ròng liên tiếp trở lại vừa qua, khối ngoại đã rót ròng trở lai chứng khoán Việt Nam 296 tỷ đồng.

Trở lại với phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại thêm vào danh mục 99 mã, trong đó có rất nhiều bluechip như VCB, DPM, MSN, HPG, DRC, PVD, CSM, KBC, SSI, PPC… Trong đó, VCB là mã được mua ròng mạnh nhất về giá trị với 18,37 tỷ đồng, tiếp đến là DPM, MSN, HPG với 16,61 tỷ đồng, 12,13 tỷ đồng và 10,35 tỷ đồng.

Về khối lượng, VCB và DPM cũng là 2 mã được mua ròng mạnh nhất với 674.430 đơn vị và 531.850 đơn vị, đứng sau 2 mã này là KBC với 477.080 đơn vị (giá trị 5,89 tỷ đồng) và HQC với 410.000 đơn vị (giá trị 3,38 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HAG và KDC là 2 mã bị bán ròng mạnh nhất trong tổng số 34 mã bị bán ròng ra hôm nay, với giá trị bán ròng 12,89 tỷ đồng và 11,45 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối ngoại cũng sang tay nhau khá nhiều mã như 50.000 cổ phiếu FPT, 65.000 cổ phiếu GAS, 1.177.000 cổ phiếu HPG, 100.000 cổ phiếu KDC, 550.000 cổ phiếu MSN, 50.000 cổ phiếu VCB, 130.000 cổ phiếu VIC, 100.000 cổ phiếu VNM.

Trên HNX, PVS vẫn là mã giao dịch ưa thích của khối ngoại. Trong phiên hôm nay, khối này mua ròng 359.200 đơn vị, giá trị 14,1 tỷ đồng. 68 mã mua ròng còn lại đều có giá trị thấp.

Ngược lại, khối này chỉ bán ròng 22 mã với mã bị bán ròng mạnh nhất là KLS nhưng cũng với khối lượng 180.000 đơn vị, giá trị bán ròng 2,16 tỷ đồng.

T.Lê

{fcomment}